Impressum, vga en meer

Impressum

Yvon Ravesteijn
ZZP’er

Vestigingsadres:
Gedempte Kattendiep 24
9711 PN Groningen.

Telefoon: +31 (0)50 85 39 234
E-mailadres: webdesign.ycr@gmail.com

BTW-id: NL001524151B66
KVK-nummer: 63447290


Disclaimer

Op deze website wordt informatie getoond dat door Yvon Ravesteijn met zorg en aandacht is samengesteld en wordt bijgehouden.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Yvon Ravesteijn kan niet garanderen dat de informatie compleet, accuraat of actueel is en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie die op deze site te vinden is.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Yvon Ravesteijn.

Yvon Ravesteijn is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Yvon Ravesteijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.


Privacyverklaring

01   Contactgegevens verwerking
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Yvon Ravesteijn
Gedempte Kattendiep 24
9711 PN Groningen
telefoon: +31 (0)50 85 39 234
e-mail: webdesign.ycr@gmail.com

02  Verzamelen van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u aan ons uw persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen. Deze gegevens kunnen wij ontvangen via onze website, een gesprek, e-mail correspondentie, telefonisch of via derden.

03  Persoonsgegevens
Yvon Ravesteijn verwerkt de volgende klassen van persoonsgegevens:
03.01  NAW-gegevens
03.02  KvK inschrijvingen en gerelateerde informatie
03.03  Contactgegevens, zoals e-mailadres, faxnummers en telefoonnummers
03.04  IP-adres
03.05  Inhoud van communicatie, aangeleverde en afgeleverde content.

04  Doelstelling
Yvon Ravesteijn verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder:
04.01  Het onderhouden van contact
04.02  Het beheer van het klantenbestand
04.03  Het verrichten van administratieve handelingen
04.04  Het bieden van ontwerpen en overige diensten geleverd door Yvon Ravesteijn
04.05  Het rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en/of verbetering van de dienstverlening
04.06  De facturering
04.07  Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
04.08  Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

05  Grond van verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardig commercieel belang met betrekking tot de dienstverlening. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

06  Verstrekking aan derden
In het belang van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden, indien er gebruik wordt gemaakt van diensten van derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens verwerken binnen het kader van voornoemde doeleinden.
Uw persoonsgegevens kunnen tevens verstrekt worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken tegen betaling of andere vormen van beloning.

07  Opslag periode
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de dienstverlening van Yvon Ravesteijn te waarborgen.

08  Opslag beveiliging
Yvon Ravesteijn vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

09  Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Neemt u contact met ons op voor een overzicht van uw persoonsgegevens, het corrigeren en/of het verwijderen van uw persoonsgegevens.
U kunt uw verzoek sturen naar:
Yvon Ravesteijn
Gedempte Kattendiep 24
9711 PN Groningen
E-mailadres webdesign.ycr@gmail.com.
Indien u een klacht heeft verzoeken wij u contact op te nemen met ons. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

10  Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u de cookieverklaring van Automattic raadplegen via https://automattic.com/cookies.

11  Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan door Yvon Ravesteijn worden gewijzigd. De wijzigingen worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02 december 2019.